Chúng tôi là ai?

NES là công ty môi trường tập hợp các cá nhân trẻ tuổi, ưu tú, năng động đến từ nhiều quốc gia, với ưu điểm nổi bật trong việc ứng dụng các công nghệ cao trong xử lý nước thải, nước cấp, với mục tiêu cung cấp các giải pháp sáng tạo cho khách hàng, đảm bảo đạt tiêu chuẩn với chi phí đầu tư thấp hơn. NES được thành lập và hoạt động với mô hình kinh doanh dựa trên đạo đức, coi việc tạo ra giá trị xã hội là nền tảng cốt lõi. NES nỗ lực không ngừng tìm kiếm các công nghệ tiên tiến trên thế giới thông qua văn phòng tại Thượng Hải. NES đảm bảo và cam kết chỉ giới thiệu các công nghệ hoặc giải pháp đã được kiểm chứng tính hiệu quả trong trong các dự án thực tế thông qua đánh giá của đội ngũ giáo sư cố vấn và các chuyên gia của mình; đảm bảo ngày càng có nhiều đơn vị tại Việt Nam có khả năng tiếp cận các giải pháp xử lý nước tốt với chi phí đầu tư thấp hơn, qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của khách hàng, đồng thời đồng hành cùng khách hàng góp phần cải thiện chất lượng môi trường nói chung.
Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp giải pháp môi trường sáng tạo và hiệu quả chi phí

Sứ mệnh

Đối với khách hàng: Vượt trội và nỗ lực cung cấp các giải pháp môi trường sáng tạo giúp giải quyết các nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp.

Giá trị cốt lõi

NES xây dựng sự vượt trội của mình dựa vào văn hóa công ty với 5 giá trị cốt lõi: Đơn giản, Sáng tạo, Cống hiến, Liêm chính và Tinh thần đồng đội


Giải pháp môi trường

Thiết bị và Công nghệ

Hóa chất xử lý nước