Demo Zoom IMG

HOA THIÊN PHÚ + Smarketing

Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân

Tiến độ : Đang thực hiện

Khu vực : Miền Trung

Cú pháp: SNK
Nội dung: Giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật hàng giả của Cty 
Kênh triển khai: SMS Gateway 8x77

Các khách hàng khác

HSC + Smarketing

VIETFUND MANAGEMENT + Smarketing

SONY XPERIA + Smarketing

TOSHIBA + Smarketing

LOTTE CINEMA + Smarketing

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM + Smarketing

Bảo Xuân + Smarketing

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI