Module màng MBR-S25 tích hợp

Code: ModuleS25
Hệ thống xử lý nước thải tích hợp MBR-S25 sử dụng mô đun MBR-S25, bao gồm đầy đủ thiết bị cần thiết bên trong để xử lý nước thải sinh hoạt, đảm bảo nước đầu ra đạt chuẩn A của BTNMT, với chi phí vận hành thấp.
Mô đun tích hợp S25 là giải pháp di động và có thể lắp đặt dễ dàng mà không cần xây dựng. Mô đun vận hành tự động, chỉ yêu cầu bảo trì 02 lần một năm.
Mô đun tích hợp S25 phù hợp với các dự án công suất xả thải nhỏ như phòng khám đa khoa, khách sạn/nhà hàng nhỏ, showroom ô tô...

Sản phẩm tương tự