Module màng MBR-X tích hợp

Code: ModuleX
Công ten nơ xử lý tích hợp MBR-X là một trong những giải pháp xử lý tối ưu và đơn giản cho các dự án xử lý nước thải sinh hoạt với công suất xả thải khác nhau từ 30 m3/ngày đến 90 m3/ngày mà không yêu cầu xây dựng. Công ten nơ MBR-X phù hợp với các dự án trong khu vực đô thi hoặc ít diện tích.
Hệ thống công ten nơ MBR-X bao gồm tất cả thiết bị cần thiết như lọc rác tinh, bể thiếu khí, hiểu khí, bể TMP, các thiết bị và ống để xử lý nước thải sinh hoạt.
Chất liệu, công suất và kích thước của công ten nơ MBR-X phụ thuộc vào thông số từng dự án, chất lượng đầu vào và yêu cầu cụ thể của mỗi khách hàng.

Sản phẩm tương tự