PFC phái sinh và Giải pháp loại bỏ màu tan

PFC phái sinh - Dòng sản phẩm thứ cấp có khả năng xử lý thành phần màu tan được tạo ra trên nền tảng của PFC dành riêng cho một số loại nước thải đặc thù, phức tạp.

PFC phái sinh là các sản phẩm thứ cấp được tạo ra trên nền tảng sản phẩm gốc PFC nhằm phục vụ nhu cầu xử lý của 1 số loại nước thải đặc thù, tồn tại dưới dạng chất lỏng màu nâu.

PFC phái sinh bao gồm 02 dòng sản phẩm:

  • PAFC: chất keo tụ vô cơ cao phân tử gốc muối sắt kết hợp nhôm, có công thức hóa học là [Al2(OH)nCl6-n]m[Fe2(OH)NCl6-N]M. Với 1 số trường hợp, PAFC có hiểu quả xử lý tốt hơn so với PFC.
  • PFCd: Sản phẩm phái sinh từ PFC với tính năng vượt trội trong xử lý thành phần màu tan trong nước thải bên cạnh các tính năng sẵn có của PFC

Đối với nước thải công nghiệp phức tạp, khó xử lý, Chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp cá thể hóa cho từng Khách hàng dựa vào xét nghiệm và phân tích chi tiết mẫu nước thải của Doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ số điện thoại (024) 3566 8225 hoặc email office@8ngo.com để được tư vấn chi tiết. 


DANH MỤC CHÍNH