Demo Zoom IMG

SONY XPERIA + Smarketing

Doanh nghiệp : Danh nghiệp nước ngoài

Tiến độ : Đang thực hiện

Khu vực : Miền Nam

Cú pháp: XPERIA
Nội dung: Tham gia quay số may mắn của chương trình “Cuồng nhiệt Xperia, lập hat-trick FIFA WORLD CUP 2014”.
Kênh triển khai: SMS Gateway 8x77

Các khách hàng khác

HSC + Smarketing

VIETFUND MANAGEMENT + Smarketing

TOSHIBA + Smarketing

HOA THIÊN PHÚ + Smarketing

LOTTE CINEMA + Smarketing

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM + Smarketing

Bảo Xuân + Smarketing

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI