Demo Zoom IMG

VIETFUND MANAGEMENT + Smarketing

Doanh nghiệp : Cao Ốc Căn Hộ

Tiến độ : Đang thực hiện

Khu vực : Miền Nam

Chương trình: Thông báo các thông tin giao dịch
Kênh triển khai: SMS Brand Name CSKH
Nội dung tin nhắn: VFM thong bao TK….cham muc ti le ….voi so tien…chua thanh toan se bi xu ly theo noi dung HD.

Các khách hàng khác

HSC + Smarketing

SONY XPERIA + Smarketing

TOSHIBA + Smarketing

HOA THIÊN PHÚ + Smarketing

LOTTE CINEMA + Smarketing

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM + Smarketing

Bảo Xuân + Smarketing

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI