HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

CHÚNG TÔI

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẨN  NES SOLAR

088 83 80 234 

Số 51 Đường 17, KDC Sông Đà, P. HBC, Thủ Đức, HCM

www.nes.vn