Bạn đã đăng ký thành công

Khi có chính sách mua điện mới từ chính phủ (FIT 3), Bạn sẽ là 1 trong những người nhận thông tin sớm nhất.

CHÚC MỪNG

Coppyright @2021 
Nes solar JSC

Chúc bạn và gia đình cuộc sống thành công, hạnh phúc

TRANG CHỦ