Giỏ hàng

Chính sách bảo hành

 • Thời gian giao hàng: Tháng 09 năm 2019               
 • Thời gian khắc phục sự cố: Trong vòng 24h đến 72h. Từ lúc NES SOLAR nhận được thông báo sự cố từ quý khách hàng.
 • Việc xử lý sự cố sản phẩm: Kể từ khi NES nhận được thông báo hư hỏng thiết bị dẫn tới việc không thể phát điện,NES sẽ thực hiện thay thế tạm thời sản phẩm có công suất tương đương để đảm bảo duy trì phát điện của hệ thống, cho đến khi sản phẩm được sửa chữa xong và thay thế.

 • Thay thế sản phẩm: Trong trường hợp thiết bị bị sự cố bất khả kháng, không thể sửa chữa và nằm trong điều khoản được bảo hành, sản phẩm sẽ được NES thay thế thiết bị tương đương.

 • Thời gian bảo hành:
 • Thời gian bảo hành sản phẩm sẽ được bảo hành phần thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
 • Tấm Pin năng lượng mặt trời được bảo hành 10 năm (Hoặc 12 năm) và bảo hành hiệu suất năm thứ 25 là trên 80% (theo quy định của nhà sản xuất).
 • Inverter hòa lưới bảo hành tiêu chuẩn 05 năm.

 • Điều kiện bảo hành
 • Bảo hành từ nhà sản xuất, chỉ bảo hành sản phẩm hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất.
 • Các trường hợp hư hỏng thiết bị do lỗi do thiên tai, bão lũ, sét đánh, và những trường hợp bất khả kháng, trường hợp khách hàng cố ý hoặc vô ý làm hư hại hàng hóa sẽ không được bảo hành.
 • Trường hợp bên quý khách hàng tự ý hiệu chỉnh, sửa chữa, cải tạo, thay đổi kết cấu so với tiêu chuẩn và quy định của nhà sản xuất NES sẽ không chịu trách nhiệm.

 

VÌ SAO CHỌN NES

Chi tiết thiết bị & bảo hành