Giỏ hàng

Điện sắp tăng giá? Đề xuất biểu giá điện sinh hoạt mới: Cao nhất 3.356 đồng/kWh

Bộ Công Thương đã có Văn bản số 5923 / BCT-ĐTĐL gửi các Bộ, ngành và chính quyền địa phương đề nghị góp ý phương án cải thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới.

Thay đổi quan trọng

 Trong dự án này, Dự án Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt phân tích các phương án để cải thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, bao gồm 1 bậc (giá sinh hoạt), 3 bậc, 4 bậc và 5 bậc.
Theo phân tích của Đơn vị tư vấn về chương trình, phương án đồng giá (mức 1) không áp dụng trên thực tế khi tính đến chi phí cung cấp và tiêu thụ điện, mục tiêu giá, chính sách xã hội.
Tất cả các phương án (mức 3, 4 và 5) để điều chỉnh biểu giá điện cho các hộ gia đình đều nhằm vào các hộ tiêu thụ điện trung bình hoặc thấp dưới 300 kWh, do đó làm tăng giá điện (những hộ này chiếm hơn 85% tổng số hộ). số hộ sử dụng điện hộ gia đình). Hộ gia đình có mức tiêu thụ điện từ 300 kWh đến dưới 1.000 kWh được giảm giá điện. Hóa đơn tiền điện cao hơn đối với những ngôi nhà tiêu thụ hơn 1.000 kWh.
Do đó, cả ba phương án điều chỉnh đều có tác động tăng giá khác nhau đối với hơn 85% tổng số hộ tiêu thụ điện sinh hoạt. Sau khi phân tích ưu và nhược điểm của các phương án biểu giá điện của khách hàng cuối cùng, Trung tâm tư vấn đề xuất sử dụng phương án 5 bước.

Biểu giá điện dự kiến

Cụ thể, bậc 1 từ 0 đến 100 kWh, giá điện mới là 1.753 đồng / kWh (mức hiện hành là 1.678 đến 1.734 đồng / kWh). Giai đoạn 2 từ 101 kWh đến 200 kWh, giá điện mới đề xuất là 2.014 đồng / kWh (giá hiện hành là 2.014 đồng / kWh). Giai đoạn 3 là 201 - 400 kWh và giá điện mới đề xuất là 2.424 đồng / kWh (giá hiện hành là 2.536 - 2.834 đồng / kWh). Giai đoạn 4 dao động từ 401 - 700 kWh với giá điện mới đề xuất là 2.871 đồng / kWh (giá hiện hành là 2.927 đồng / kWh). Từ giai đoạn 5 701 kWh, giá điện mới đề xuất 3.076 đồng / kWh (giá hiện hành 2.927 đồng / kWh)

 Phương án này sẽ giữ nguyên giá điện hiện hành từ 0 đến 100 kWh trong giai đoạn 1, đảm bảo giá điện ổn định cho các hộ nghèo, hộ chính trị - xã hội (33,48% số hộ) có mức tiêu thụ điện thấp. Phần chênh lệch doanh thu tiền điện giảm được bù đắp bởi các hộ tiêu thụ điện từ 401 đến 700 kWh và trên 700 kWh. Duy trì giá điện hiện hành ở các mức 101-200 kWh và 201-300 kWh. Giá điện ở các mức 401-700 kWh và 700 kWh phải được bổ sung vào thu nhập ở các mức thấp hơn.
Theo nhà tư vấn, lợi ích của tùy chọn lùi từ 6 xuống 5 tầng chỉ đơn giản là kết hợp các tầng để mở rộng khoảng cách tiêu thụ điện giữa chúng và phản ánh tình hình hiện tại với khoảng cách tiêu thụ điện của các tầng cao hơn. Giảm tiêu thụ điện năng và thúc đẩy sử dụng điện sinh thái.
Nhược điểm là từ 711KWh / tháng, tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng điện cao hơn.

Bộ Công Thương đề xuất hai phương án

 Trên cơ sở ý kiến ​​của Hội đồng tư vấn, Bộ Công Thương đề nghị đề án cần xem xét cách tính giá điện có cân nhắc chi phí, cách phân chia chi phí cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện - cân đối giữa các nhóm như thế nào. . được đánh giá là được xây dựng dựa trên. Việc sử dụng điện của người tiêu dùng đã bị loại bỏ dần.
Bộ đồng ý với đề xuất của trung tâm tư vấn của dự án rằng không nên tính đến các kế hoạch chi phí sinh hoạt khi phân tích giá điện của người tiêu dùng cuối cùng.
Trên cơ sở phân tích ý kiến ​​của các chuyên gia tư vấn, Bộ Công Thương đã đưa ra phương án biểu giá điện 5 bậc và 4 bậc.
Phương án 1: Theo đề xuất của EVN và đơn vị tư vấn tại Công văn số 404 / EVN-TCKT, cải thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho hộ gia đình theo hướng giảm từ 6 bậc xuống 5 bậc, nhưng cơ cấu có những thay đổi trong đến giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể, 100 kWh đầu tiên là bậc 1. Bậc 2 từ 101 đến 200 kWh. Bậc 3 từ 201 đến 400 kWh. Bậc 4 từ 401 đến 700 kWh. Bậc 5 từ 701 kWh.

Biểu giá điện dự kiến

Trên cơ sở thiết kế của các bước trên, biểu giá điện cho từng giai đoạn sẽ được Bộ Công Thương thiết kế lại. Do đó, để đảm bảo giá điện ổn định cho các hộ nghèo, hộ chính trị xã hội (33,48% số hộ) có mức tiêu thụ điện thấp, Bộ muốn giữ nguyên giá điện hiện hành ở mức 0-100 kWh trong giai đoạn đầu tới đây. . Phần chênh lệch thu nhập từ tiền điện giảm được bù đắp bởi các hộ có mức tiêu thụ điện từ 401 đến 700 kWh và các hộ trên 700 kWh.

 Duy trì giá điện hiện hành ở các mức 101-200 kWh và 201-300 kWh. Giá điện ở mức 401-700 kWh và 700 kWh nhằm bù đắp thu nhập ở mức thấp hơn.
Theo Bộ Công Thương, ưu điểm của phương án này là đơn giản, dễ hiểu là sẽ giảm biểu giá điện từ 6 bậc như hệ thống biểu giá điện hiện hành xuống còn 5 bậc. Nhược điểm là các hộ có mức tiêu thụ điện cao trên 711 kWh / tháng (khoảng 2% số hộ) phải trả nhiều tiền hơn cho tiền điện. Phương án 2: Bộ Công Thương đề xuất giảm cơ cấu biểu giá bán lẻ điện từ 6 bậc xuống 4 bậc theo đề xuất của EVN và đơn vị tư vấn. Cụ thể, 100 kWh đầu tiên là bậc 1. Bậc 2 từ 101 đến 300 kWh. Bậc 4 từ 301 đến 700 kWh. Bậc 5 từ 701 kWh.

Biểu giá điện dự kiến

Theo đó, giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0 - 100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ), ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thay đổi. Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 100 - 200 kWh; 301 - 400 kWh và trên 700kWh. Giá điện cho các bậc từ 101 - 700 kWh và từ 700 kWh trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp.

Ưu điểm của phương án này, theo Bộ Công Thương, là đơn giản trong áp dụng, tạo điều kiện cho đơn vị điện lực trong việc quản lý, tính toán hóa đơn tiền điện, phù hợp với xu thế cải tiến cơ cấu biểu giá điện cho sinh hoạt tại một số nước trong khu vực.

Việc phân chia giảm bớt 1 bậc so với Phương án 5 bậc nêu trên sẽ làm giảm bớt một phần tác động tăng tiền điện trong các tháng chuyển mùa với phần lớn các hộ sử dụng điện nằm trong dải sử dụng từ 100 - 300 kWh.

Phân tích nhược điểm so với phương án 5 bậc nêu trên, Bộ Công Thương cho rằng, phương án 4 bậc sẽ làm tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng và các hộ có mức sử dụng trên 806 kWh/tháng. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng là không lớn với mức tiền điện tăng thêm chỉ tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ, tương ứng mức tăng tiền điện là 3,25%.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cho rằng phương án 4 bậc sẽ có tác dụng thấp hơn trong việc khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả so với phương án 5 bậc.

Nguồn: Báo điện tử vtv.vn

Xem thêm:


Cũ hơn Mới hơn


VÌ SAO CHỌN NES

Chi tiết thiết bị & bảo hành